<a href="http://www.vatgia.com" title="vatgia.com" target="_blank">Tài trợ bởi vatgia.com</a>
huong toi tuong lai
trung cap chinh quy
thac si
thac si
thac si
Website liên kết
tuyển sinh đông đô
Đông Đô CTM
học món việt

Giáo viên tiếng Anh cần... phiên dịch

Giáo viên tiếng Anh cần... phiên dịch
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đến hết tháng 6/2012, nếu áp theo khung tham chiếu châu Âu, toàn quốc chỉ có 1.062/11.784 giáo viên tiếng anh tiểu học đạt trình độ B2, 2.785 giáo viên đạt B1. Con số này quá ít ỏi so với tỷ lệ 60,17% giáo viên tiếng anh hiện nay có trình độ ĐH và sau ĐH trong nước.

Mới chuẩn ở... bằng cấp
 

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đến hết tháng 6/2012, nếu áp theo khung tham chiếu châu Âu, toàn quốc chỉ có 1.062/11.784 giáo viên tiếng anh tiểu học đạt trình độ B2, 2.785 giáo viên đạt B1. Con số này quá ít ỏi so với tỷ lệ 60,17% giáo viên tiếng anh hiện nay có trình độ ĐH và sau ĐH trong nước.
 

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng bộ phận thường trực của đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 - Bộ GD-ĐT, nhận định khiếm khuyết của giáo viên thể hiện trên tất cả các mặt nghe, nói, đọc và viết. Chính vì thế, các chương trình đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh của đề án phải tập trung phát triển cả 4 kỹ năng này cho giáo viên. Tình trạng giáo viên không đạt chuẩn xảy ra ở tất cả các địa bàn trong cả nước.